About us

Tầm nhìn

Mục tiêu ban đầu của Fly Airways là tạo ra dịch vụ chuyển phát nhanh tận tâm. Chúng tôi luôn theo đuổi mục tiêu không ngừng để đáp ứng cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Xem thêm

Sứ mệnh

Tạo ra dịch vụ Chuyển phát nhanh hoàn hảo nhất cung cấp đến Quý Khách hàng.

Xem thêm

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông Đinh Tấn Quyết, 

Sáng lập & Điều hành Công ty

Điều hành toàn diện và phát triển các chiến lược và kế hoạch kinh doanh hiệu quả phù hợp với mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Ông Nguyễn Đình Phong,

Trưởng phòng Vận Hành & CSKH

Giám sát các chức năng và hoạt động kết nối, toàn trình hàng hóa hàng ngày của Công ty.

Duy trì và Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Bà Trần Lan Anh, 

Trưởng phòng kinh doanh

Quản lý nhân sự kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ông Nguyễn Huy Tuyên, 

Trưởng phòng nhân sự

Điều phối toàn bộ công việc liên quan đến nhân sự của Công ty, t hiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân sự định kì hàng tháng.