Bạn có những hàng hóa/bưu phẩm vô cùng quan trọng cần gửi đến cho người nhận?
Bạn muốn đảm bảo chắc chắn rằng đơn vị vận chuyển đã phát chính xác và an toàn các bưu phẩm/hàng hóa đó?
Dịch vụ báo phát tại Fly Express sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Dịch vụ báo phát là gì?

Báo phát là nằm trong gói dịch vụ vận chuyển gia tăng của Fly Express. Khi sử dụng dịch vụ này, người gửi có thể yêu cầu công ty cung cấp bằng chứng phát bưu gửi có chữ ký xác nhận của người nhận.

Hình thức xác nhận báo phát tại Fly Express?

Đối với dịch vụ báo phát tại Fly Express, người gửi sẽ được xác nhận việc gửi hàng hóa trực tiếp ngay lập tức bằng các phương thức sau:

- SMS: Ngay khi người nhận nhận được hàng, 1 tin nhắn thông báo hàng đã được phát thành công sẽ được chuyển trực tiếp đến người gửi. Người gửi có thể gọi điện lại cho người nhận để xác nhận lại thông tin hoặc kiểm tra lại hành trình gửi hàng hóa bằng tiện tích tra cứu vận đơn (link) trên website của Fly Express.

- Ảnh chụp, Bill photo gửi hàng: sau khi giao hàng thành công, nhân viên của Fly Express sẽ chụp lại ảnh Bill gửi hàng đã phát thành công có chữ ký xác nhận của người nhận hoặc photo lại mẫu bill đó rồi chuyển lại trực tiếp cho người gửi để xác nhận việc phát hàng.

Ảnh chụp hay bill photo sẽ được gửi cho khách hàng qua nhiều hình thức như tin nhắn đa phương tiện,email,…